Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka probíhá letos netradičně, bez koledníků, s pokladničkami umístěnými v obchodech, školkách a na úřadech. A její online verze bude otevřena do konce dubna.

Co to pro nás znamená?

18 pokladniček jsme umístili do okolních obcí a 3. února proběhlo rozpečetění a sčítání výtěžku na MěÚ Mnichovice. Je skvělé, že i za těchto náročných podmínek se podařilo vybrat 39 097 Kč. Velký dík patří všem prodejcům a dalším osobám, kteří si vzali pokladničku na starost a stali se poprvé historicky "statickým koledníkem". Také nás těší zájem o tento způsob podpory sbírky, někteří prodejci se nám hlásili aktivně sami, že se chtějí ve své prodejně na sbírce podílet. Žádná pokladnička se neztratila, nebyla odcizena ani poškozena. Děkujeme také ochotným a trpělivým pracovnicím na úřadě v Mnichovicích, že nám sčítání umožnily.

Jak probíhá online sbírka?

QR kód TKS 2021

Na webu https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ je možné sledovat, jak přibývají peníze věnované do sbírky online. Darovat peníze můžete přes tento web (ve formuláři zadáte název obce Mnichovice) nebo bankovním příkazem na číslo tříkrálového účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 77701959 – tak se váš dar dostane do virtuální pokladničky mnichovických koledníků. Na konci února se pro Mnichovice vybralo 31 190 Kč. Do konce dubna bude sbírka s tímto variabilním symbolem stále otevřena.

 

A není to přeci jen málo?

Z dosud vybraných 60 987 bychom měli k dispozici přes 39 tisíc. Je to pro realizaci předem schváleného záměru, který jsme naplánovali na základě znalosti konkrétních potřeb lidí na Mnichovicku https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/ (rodinu s mobilhausem nakonec podpoří jiná sbírka, tak zde nacházíme pro náš plán úsporu). I tak se pohybujeme kolem částky 150 tisíc, kterou bychom uměli efektivně "utratit". Když srovnáme možnosti, jaké jsme měli s výtěžkem z loňské sbírky, kdy jsme vybrali 163 000 a k dispozici jsme měli  přes 100 tisíc, bylo by nám velmi líto některé výdaje nerealizovat. Nepodpořit děti ve sportu (věříme, že si letos stihnout zasportovat), nepodpořit jejich školní výdaje (kultura, výlety, pomůcky) nebo nepodpořit třeba rodinu, která se kvůli covidu dostane do finančně neudržitelné situace. Zatím je situace stále nejistá a dá se bohužel očekávat, že takové rodiny budou přibývat. Chceme být připraveni uhradit nejnutnější výdaj, např. platbu za elektřinu, jeden nájem apod. A na toto všechno nám 39 tisíc opravdu stačit nebude. Spoléháme proto na čas do dubna a na vás, dárce. Vaše pomoc zůstane na Mnichovicku!

Jak jsme podpořili lidi v našem regionu z minulé sbírky?


Příspěvek na vodovodní přípojku pro seniorku: 20 000 Kč
Nákup dětských potřeb pro jednu rodinu 2 000 Kč
Podpora Hospice Dobrého pastýře (na žádost obce Struhařov) 7 000 Kč
Volnočasové aktivity dětí, úhrada školních výdajů, obědů ještě není vyúčtováno s ohledem na možné přeplatky kvůli nerealizaci, odhad 40 000 Kč

 

„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě.“ B. Franklin